Vi söker personal!

Vi är inne i en period där det är hög efterfrågan på våra tjänster och vi söker därför personal till framförallt vår serviceavdelning.

För rätt person kan fast anställning ske omgående.

Våra lediga tjänster

Bredholmen i Vårberg – ett av många energieffektiviseringsprojekt

Energieffektivisering är en kärna i Henriksbergs Verkstäders erbjudande. Genom att återvinna energi ur frånluften kan fastigheter såsom Bredholmen göra en stor insats för miljön och dessutom spara stora summor på att minska mängden nyproducerad el som behöver köpas in.

Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) är Stockholms största privata hyresrättsaktör, med över 8 000 lägenheter belägna i och kring Stockholm. Drygt 80 av lägenheterna ligger i kvarteret Bredholmen i Vårberg, som 2017 fick ny ventilation installerad av Henriksbergs Verkstäder.

– SKB är väldigt framgångsrika med sitt tänk och vill energieffektivisera sina fastigheter. Innan de kontaktade oss ventilerades värmen från deras frånluft rätt ut, men med våra lösningar kan de nu återvinna en stor del av energin, säger Tonny Svensson, vd på Henriksbergs Verkstäder.

Uppdraget tog tio anställda från olika yrkesgrupper omkring tre månader att genomföra. De tog bort alla gamla fläktar, spårade upp taken, lade ner och isolerade nya kanaler och drog in kanalerna i ett nytt aggregat med förmåga att suga ut värmen ur frånluften för att sedan pumpa ned den till värmepumpar i källaren. Därefter injusterades ventilationen invändigt för att garantera optimala flöden. En del i det var att montera upp nya spiskåpor i samtliga lägenheter.

– Under våren 2021 startade vi även upp etapp två av energieffektivisering i samma kvarter. SKB Fårholmen ligger granne med Bredholmen och är ett av de största jobben vi har dragit in hittills, säger Tonny Svensson och fortsätter:

– Ventilation med energiåtervinning är en långsiktig investering som betalar av sig på tre till sju år och som sedan håller i minst 20 år till. I de fall ventilationen varit riktigt dålig och otät innan kan en investering betala av sig ännu snabbare än så och då pratar vi en investering på några miljoner kronor.

Siffrorna för energieffektiviserande ventilationsåtgärder talar sitt tydliga språk och besparingspotentialen har fått intresset bland fastighetsägare att explodera.

– De flesta av dagens fastigheter inte har uppdaterat sin ventilation sedan fastigheterna byggdes på 60-, 70- och 80-talet, så det finns otroligt mycket jobb att göra, säger Tonny Svensson.

Energieffektivisering är en miljö- och samhällsfråga i allra högsta grad, framför allt eftersom det sparar in på jordens resurser och leder till ett minskat utsläpp av koldioxid. Det minskade behovet av nyproducerad energi har positiva effekter för både människa, fastighet, plånbok, miljö, klimat och samhälle.

– Luft är dessutom det enskilt viktigaste livsmedlet vi har. Nu för tiden spenderas otroligt mycket tid hemma, särskilt under pandemin och att andas dålig luft kan få konsekvenser för både hälsa och hem. Felinställd ventilation kan skapa fukt i väggar och svartmögel som kan leda till sjukdomar och förstörda fastigheter, säger Tonny Svensson.

Henriksbergs Verkstäder har lång erfarenhet av att arbeta med ventilationsuppgradering i bostads- och hyresrättsföreningar och får ofta beröm från sina kunder. 

– När det gäller hantverkare generellt brukar den främsta kritiken riktas mot hur kontakten med kund har sett ut. Vi är väldigt glada över att snarare få beröm för hur våra anställda beter sig, avslutar Tonny Svensson.

Erbjudande entreprenad

Henriksbergs Verkstäder arbetar med energieffektivisering av kommersiella och privata fastigheter och står på flera ben inom ventilation, från tillverkning och installation till service och OVK-besiktning. Energieffektivisering gör det möjligt för enskilda aktörer att sänka sina elkostnader, nå sina miljömål och öka sin attraktivitet, samtidigt som det förbättrar inomhusklimat och ger förutsättningar för god hälsa.

På bild: Tonny Svensson

Ring 08 88 05 50 eller fyll i formuläret nedanför så återkommer vi så snabbt som möjligt!

För snabbare hantering, vänligen ange från vilket företag du skickar!