Vi söker personal!

Vi är inne i en period där det är hög efterfrågan på våra tjänster och vi söker därför personal till framförallt vår serviceavdelning.

För rätt person kan fast anställning ske omgående.

Våra lediga tjänster

Energioptimering

Spara energi genom att investera i en EC-integral.

Energioptimering

Spara 50% energiförbrukning

Minskad energianvändning

EC-integralmotorer har avsevärt högre verkningsgrad än AC-motorer. En vanlig AC-motor drivs av växelström som ger upphov till växlande magnetiska fält inne i motorn som får den att rotera. Tyvärr går en stor del av den tillförda energin till förluster i form av värme. EC-motorer har permanentmagneter för att skapa det magnetiska fältet och elektroniskt kommuterad likström för att skapa rotation. Konstruktionen gör att en större del av den tillförda energin skapar rotation och en mindre del går till förlustvärme. Verkningsgraden blir därmed högre!

Ekonomisk och kompakt lösning

EC-integralmotorer sparar pengar genom minskad energianvändning. Motorerna har dessutom all styr- och drivelektronik integrerad. Ingen separat utrustning behövs för varvtalsstyrning vilket ger färre komponenter och enklare installation. Den kompakta konstruktionen sparar utrymme i slutprodukten. EC-fläktarna finns för anslutning till enfas, trefas eller DC-spänning. De har samma prestanda över ett brett spänningsområde och vid 50 eller 60 Hz. En och samma fläkt kan därmed användas på många olika marknader i världen med olika nätspänningar och nätfrekvenser. Detta ger logistikfördelar!

Ljudlös och enkel varvtalsreglering utan förluster

EC-integralmotorerna är enkla att varvtals-reglera och det sker utan extra ljudalstring. Att reglera varvtalet hos en vanlig AC-motor leder oftast till både sämre verkningsgrad och oljud. Vissa reglermetoder förkortar även AC-motorns livslängd. Dessutom kräver AC-motorn extra reglerutrustning med ökade investerings- och installationskostnader som följd.

Funktionen för att varvtalsreglera en fläkt med EC-integralmotor ingår redan i den integrerade styr- och drivelektroniken. Varvtalet styrs enkelt med t.ex. 0-10V signal. Den höga verkningsgraden bibehålls över hela varvtalsområdet 0-100% liksom motorns långa livs-längd. Energibesparingen med EC-integral jämfört med andra motorer och reglermetoder blir mycket stor vid nedreglering av varvtalet, många gånger över 50%.


Referenser


Brf Botkyrka, besparingar på ca 40% efter takfläktsbyte.

Före

Efter

Ring 08 88 05 50 eller fyll i formuläret nedanför så återkommer vi så snabbt som möjligt!

För snabbare hantering, vänligen ange från vilket företag du skickar!