Obligatorisk ventilationskontroll

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder. Ibland har problemen blivit så allvarliga att husen kommit att kallas "sjuka" och den huvudsakliga anledningen är bristande skötsel och underhåll av ventilationsproblemen. Alla människor ska ha rätt till god inomhusmiljö och luft som vi andas får inte innehålla föroreningar som skapar allergier och sätter ner vår motståndskraft.

I Sverige tillbringar vi 90% av våra liv inomhus. Med god ventilation kan ohälsa förebyggas! Hur skall vi kunna säkerställa detta?

Den 1 januari 1992 trädde "Förordningen om funktionskontroll av ventilation" i kraft. Den ingår i svensk författningssamling och betecknas SFS 1991:1273. Boverket har med stöd av förordningen meddelat föreskrifter om intervall för kontrollen samt byggnader/ventilationssystem som undertagna.

När skall OVK utföras?

Sedan den 1 maj 2009 råder nya intervall för återkommand OVK-besiktningar. Besiktningar ska numera utföras enligt följande:

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation - 3 år.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation - 6 år.

Ventilationsrengöring

Dåligt skötta ventilationsanläggningar ligger ofta till grund för människors ohälsa. Hälsan påverkas i hög grad av inomhusluften som vi andas och därför är det viktigt att ventilationen sköts och underhålls på rätt sätt.

Smuts som tagit sig in i kanalsystemet orsakar också försämrad funktion och dessutom ökad energiförbrukning.

Den ökade energiförbrukningen beror ofta på att anläggningen får arbeta onödigt hårt för att upprätthålla de projekterade värdena.

Vi utför kanalrengöring i samtliga förekommande ventilationssystem på marknaden med bästa resultat samt konkurrenskraftiga priser.

  • Skärande tryckluft
  • Borstmaskiner
  • Dammfällor
  • Full dokumentation före och efter rengöring
Filterbyte

Dokumentation/Filmning

Vi dokumenterar våra uppdrag med digitalt

  • Filmning av ventilationskanal
  • Felsökning av ventilationskanal
  • Täthetsprov av ventilationskanal
  • Kartering av ventilationskanal

Styr & Regler, El

Vi utför projektering, nyinstallation, ombyggnad och service för både del och helhetslösningar oavsett fabrikat inom fastighetsautomation. Tjänsterna inom styr & regler samt övervakning omfattar både mindre fastigheter och stora industrifastigheter.

Vi levererar fullständig dokumentation för driftsättning, kalibrering, driftoptimering och cad-ritning.

Vi genomför även alla typer av elektriska arbeten i undercentraler och fläktrum från montering av belysning till installation av kraftmatning.

Våra installatörer har elbehörighet och vi genomför kontinuerligt de uppdateringar av kompetens som krävs efter ett noga utarbetat program för både chefer och personal.

Styrskåp
Conny

Jag hjälper dig ifall du undrar över någonting

Nå mig via mina kontaktuppgifter eller gå vidare till kontakta oss

Kontakta oss