Vi söker personal!

Vi är inne i en period där det är hög efterfrågan på våra tjänster och vi söker därför personal till framförallt vår serviceavdelning.

För rätt person kan fast anställning ske omgående.

Våra lediga tjänster

Ventilationsrengöring

Dåligt skötta ventilationsanläggningar ligger ofta till grund för människors ohälsa. Hälsan påverkas i hög grad av inomhusluften som vi andas och därför är det viktigt att ventilationen sköts och underhålls på rätt sätt.

Smuts som tagit sig in i kanalsystemet orsakar också försämrad funktion och dessutom ökad energiförbrukning.

Den ökade energiförbrukningen beror ofta på att anläggningen får arbeta onödigt hårt för att upprätthålla de projekterade värdena.

Vi utför kanalrengöring i samtliga förekommande ventilationssystem på marknaden med bästa resultat samt konkurrenskraftiga priser.

  • Skärande tryckluft
  • Borstmaskiner
  • Dammfällor
  • Full dokumentation före och efter rengöring
Filterbyte

Dokumentation/Filmning

Vi dokumenterar våra uppdrag med digitalt

  • Filmning av ventilationskanal
  • Felsökning av ventilationskanal
  • Täthetsprov av ventilationskanal
  • Kartering av ventilationskanal

Styr & Regler, El

Vi utför projektering, nyinstallation, ombyggnad och service för både del och helhetslösningar oavsett fabrikat inom fastighetsautomation. Tjänsterna inom styr & regler samt övervakning omfattar både mindre fastigheter och stora industrifastigheter.

Vi levererar fullständig dokumentation för driftsättning, kalibrering, driftoptimering och cad-ritning.

Vi genomför även alla typer av elektriska arbeten i undercentraler och fläktrum från montering av belysning till installation av kraftmatning.

Våra installatörer har elbehörighet och vi genomför kontinuerligt de uppdateringar av kompetens som krävs efter ett noga utarbetat program för både chefer och personal.

Styrskåp
Conny

Ring 08 88 05 50 eller fyll i formuläret nedanför så återkommer vi så snabbt som möjligt!

För snabbare hantering, vänligen ange från vilket företag du skickar!