Vi söker personal!

Vi är inne i en period där det är hög efterfrågan på våra tjänster och vi söker därför personal till framförallt vår serviceavdelning.

För rätt person kan fast anställning ske omgående.

Våra lediga tjänster

Vasamuseet

Henriksbergs Verkstäder fick i uppdrag att projektera, bygga om och installera 4st nya kylbatterier för att säkra klimatet för Vasaskeppet.

vasamuseet
huge_ormenlange

Huge, Ormenlånge 5, Vårby

Som underentreprenör till HP Rör byggde vi om det befintliga frånluftssystemet till ett frånluftssystem med återvinning.

Vi installerade 2 st återvinningsaggregat som överför energin som tas från frånluften till den värmepumpsanläggning och som HP Rör samtidigt installerade i fastigheten.

Wallfast, Bokkammaren 3 & 4, Hässelby

Som underentreprenör till HP Rör byggde vi om det befintliga frånluftssystemet till ett frånluftssystem med återvinning.

Vi installerade 2 st återvinningsaggregat som överför energin som tas från frånluften till den värmepumpsanläggning och som HP Rör samtidigt installerade i fastigheten.

wallfast-bokkammaren-3-4-hasselby
c-eriksson-bygg

C. Eriksson Bygg

HV utför ventilationsarbeten åt C. Eriksson Bygg AB, lokalanpassningar och ombyggnadsarbeten, där arbetena varierar från större ombyggnader till små insatser.
Läs mer på: www.erikssonbygg.nu

Samarbetet fördjupades efter det att C. Eriksson Bygg utfört renovering och ombyggnation av HV´s kontor 2013.

Brf. HSB Tinget, Nacka

Nytt frånluftssystem med återvinning

Som underentreprenör till HP Rör byggde vi om det befintliga frånluftssystemet till ett frånluftssystem med återvinning. Vi installerade 4st återvinningsaggregat som skickar ned den energin vi tog från frånluften till den nya bergvärmeanläggningen som HP Rör samtidigt installerade i fastigheten.

brf-hsb-tinget-nacka
brf-hsb-kornet-hallunda

Brf. HSB Kornet, Hallunda

Installation nya ventilationsaggregat

Fastigheterna byggdes som en del av miljonprogrammet och var i behov av uppdatering av ventilationssystemet. HV fick uppdraget att byta ut befintliga ventilationsaggregat mot nya.
Vi valde IV som aggregatleverantör och EbmPapst som leverantör av tilluftsfläktar, totalt omfattades 12st fläktrum. Rensning av kanalsystem, OVK och OVK-åtgärder utfördes också i entreprenaden.

Holmen Paper, Hallstavik

Ventilationsaggregat för uppvärming

På uppdrag av Holmen Paper så hjälpte vi dom att värma huskroppar som ställts i malpåse. Det är två stora produktionslokaler som inte längre ska ingå i produktionen och dessa lokaler ska nu värmas till 10 grader och för detta krävs 800kW värmeeffekt. Vårt förslag var att installera 4st ventilationsaggregat som cirkulerar luften i lokalerna samtidigt som vi tillför erforderlig värmeeffekt.

holmen-paper-hallstavik
kaknastornet-2

Kaknästornet

Ny kanaldragning  och ventilationsaggregat i separat byggnad

På uppdrag av Teracom så utförde HV en ombyggnation av ventilationen till entrén och konferensrummen där man hade problem med att det blev alldeles för varmt på sommaren.
Ny kanaldragning utfördes i hela utrymmet och ventilationsaggregatet placerades i en container utanför byggnaden då plats inomhus saknades.

KTH Sollabb

Kylluftsdistribution

HV har av KTH fått i uppdrag att leverera ventilation/kylluft till det nya sollaboratoriumet.

kth-sollabb
villa-moelven-algo-saltsjobaden

Villa Moelven, Älgö- Saltsjöbaden.

Villa Moelven, Älgö- Saltsjöbaden.

När Klas Holm presenterade Villa Moelven för HV så var det en självklarhet att delta i projektet. En unik och modern villa med ett underbart läge och högt ställda krav på energieffektivitet och komfort. Klas mål var klara och tydliga med att tekniken i huset ska verka utan att synas.

HV fick uppdraget att projektera ventilationen som skulle möta kraven på energieffektivitet och komfort.

 

Europstop Arlandastad

Aggregatombyggnad

Vid ombyggnad av delar av ett garage till butiksytor upptäcktes behov av att även bygga om befintligt ventilationsaggregat för att förhindra lukt- och avgasöverföring i tilluften till den nya butiken. HV fick i uppdrag att bygga om aggregatet från roterande växlare till batteriåtervinning.
Befintlig roterandeväxlare demonterades och ersattes av två stycken batterier.
Respektive aggregatdel är nu avskild från varandra och det finns ingen risk för lukt- och avgasöverföring mellan till- och frånluft.

europstop-arlandastad