Holmen Paper, Hallstavik

Ventilationsaggregat för uppvärming

På uppdrag av Holmen Paper så hjälpte vi dom att värma huskroppar som ställts i malpåse. Det är två stora produktionslokaler som inte längre ska ingå i produktionen och dessa lokaler ska nu värmas till 10 grader och för detta krävs 800kW värmeeffekt. Vårt förslag var att installera 4st ventilationsaggregat som cirkulerar luften i lokalerna samtidigt som vi tillför erforderlig värmeeffekt.

Weland Luftbehandling levererade aggregaten 2st WLT-08 och 2st WLT-10.
WLT-08: 4 000l/s, 172kW värmeeffekt. WLT-10: 5 400l/s, 230kW värmeeffekt. Sammanlagt 800kW värmeeffekt. Aggregaten styr på frånluftstemperatur.

Kanalsystem installerades för att sprida värmen i lokalerna och att luften sedan ska återcirkulera till aggregaten för att därefter återigen värmas och skickas ut i lokalen.

Ny fjärrvärmecentral från GST Högfors installerades för att leverera de 800kW värmeeffekt som ventilationsaggregaten kräver, allt rörarbete utfördes av vår samarbetspartner HP Rör.

Projektet avslutades med utbildning av Holmens driftpersonal, på bilden är det Göran Hedlund på HP Rör som håller låda.