Vi söker personal!

Vi är inne i en period där det är hög efterfrågan på våra tjänster och vi söker därför personal till framförallt vår serviceavdelning.

För rätt person kan fast anställning ske omgående.

Våra lediga tjänster

FuranFlex® och VentilFlex®

Med Ventilflex kompositrör ser vi till att säkerställa att era ventilationskanaler blir absolut täta och därmed spar energi och garanterad funktion.

Reliningsprodukter

FuranFlex och VentilFlex består av ett omsorgsfullt utvecklat kompositmaterial som är anpassat för renovering av ventilationskanaler och imkanaler. Insatsrören passar alla slags ventilationskanaler för tilluft och frånluft samt imkanaler i klass 1, 2 och 3. För relining av imkanaler i klass 1 används VentilFlex RKV. VentilFlex och VentilFlex RKV kombinerar hög kvalitet med ett pressat pris och erbjuds upp till dimensionen 300 mm. Vid större dimensioner, upp 1000 mm, används FuranFlex. Ett mjukt, flexibelt och miljövänligt kompositrör installeras i ventilationskanalen eller imkanalen. Kompositröret formas med tryckluft för att därefter härdas med vattenånga.

FuranFlex och VentilFlex minimerar antalet håltagningar samtidigt som kanalarean nästan helt behålls. Insatsrören är lätta, starka och har utmärkt isolerförmåga. De står emot höga temperaturer och är ett säkert val ur brandsynpunkt. FuranFlex och VentilFlex kan installeras i alla ventilationskanaler och imkanaler oavsett material i omslutningsväggarna. Till och med Eternit klaras galant av FuranFlex och VentilFlex.

FuranFlex och VentilFlex är typgodkända av Kiwa Sverige samt rekommenderas av Byggvarubedömningen och SundaHus. SundaHus AB är ett privatägt svenskt bolag som utarbetat ett system och kriterier för hälso- och miljöbedömning av varor för bygg- och fastighetssektorn.

FURANFLEX®
FURANFLEX®

Ventilationskanaler, Imkanaler Rökkanaler

TG 0235, SS EN 12237
täthetsklass D (ventilations- och imkanaler)

TG 0249, ≤350° C (rökkanaler)

FuranFlex RWV®
FuranFlex RWV®

Rökkanaler, (fast bränsle eldning)

TG 1095, ≤450° C (rökkanaler)

VentilFlex®
VentilFlex®

Ventilationskanaler Imkanaler

TG 1217, SS EN 12237, täthetsklass D, brandklassificering B-s1,d0 (ventilations- och imkanaler).

För murade imkanaler och ventilationskanaler med tjocklek ≥110 mm: Klass EI 15 för brandgaser i den renoverade kanalen.

VentilFlex RKV®
VentilFlex RKV®

Ventilationskanaler, imkanaler

TG 1216, SS EN 12237, täthetsklass D, brandklassificering A2-s1,d0 (ventilations- och imkanaler).

För murade imkanaler och ventilationskanaler med tjocklek ≥110 mm: Klass EI 60 för brandgaser i den renoverade kanalen.

typbevis-0235
Typgodkännandebevis 0235
Produkt: FuranFlex®. Användningsområde: Tätning av ventilationskanaler och imkanaler.
typbevis-1095
Typgodkännandebevis 1095
Produkt: FuranFlex® RWV. Användningsområde: Tätning av rökkanaler, fastbränsleeldning.
typbevis-0249
Typgodkännandebevis 0249
Produkt: FuranFlex®. Användningsområde: Tätning av rökkanaler, gas- olje- och spannmålseldning.
Approval_1217_VentilFlex
Typgodkännandebevis 1217
Produkt: VentilFlex®. Användningsområde: Tätning av ventilationskanaler och imkanaler. Brandteknisk klass EI15.
Byggvarubedomningen-bild
Byggvarubedömningen 2015-04-16
FuranFlex®/VentilFlex® rekommeneras av Byggvarubedömningen.
Sundahus_150_208
SundaHus
FuranFlex® och VentilFlex® är bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. Kontakta oss så skickar vi den senaste SundaHus-bedömningen.
Basta_150_208
BASTA
FuranFlex® och VentilFlex® finns registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

VENTILATIONS- OCH IMKANALERNAS FORM SPELAR INGEN ROLL. FURANFLEX OCH VENTILFLEX UTNYTTJAR HELA KANALAREAN.

FuranFlex® och VentilFlex® ser ut som en brandslang vilken förs ner i det befintliga kanalsystemet.

Installationen sätts igång på avtalad tid. Vardagen pågår som vanligt för den boende medan installatören arbetar snabbt och självständigt.

FuranFlex® och VentilFlex® installeras under en effektiv arbetsprocess. Fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen får en komplett dokumentation över utfört arbete.

25 års garanti lämnas på både material och arbete. En trygghet för beställaren och ett tecken på tillförligheten hos FuranFlex® och VentilFlex®.

Slutresultatet blir en trevligare boendemiljö med fräschare luft och mindre buller. Nöjda boende gör fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen mer attraktiva.

Med FuranFlex® och VentilFlex® höjs livskvalitén i flerbostadshus. Trivsammare för de boende och en bra affär för fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen.

ENKEL INSTALLATION STEG FÖR STEG

FuranFlex® och VentilFlex® ser ut som en brandslang vilken förs ner i det befintliga kanalsystemet.

En behörig installatör drar in slangen i lägenheten genom arbetshålet.

Vid installationen används en särskild ångmaskin som drivs med gas.

FuranFlex® och VentilFlex® ansluts till ångmaskinen och slangen formas med tryckluft.

Vattenånga gör att slangen härdas. Resultatet blir ett insatsrör som utnyttjar hela kanalarean.

Insatsröret kapas av och man ser hur det format sig efter kanalen.

Installationen är färdig och plastfolien avlägsnas.

FuranFlex® och VentilFlex® har anslutits till köksfläkten. Utsuget av matos blir effektivt och hela fastigheten får ett friskare inomhusklimat.

Ring 08 88 05 50 eller fyll i formuläret nedanför så återkommer vi så snabbt som möjligt!

För snabbare hantering, vänligen ange från vilket företag du skickar!