Vi söker personal!

Vi är inne i en period där det är hög efterfrågan på våra tjänster och vi söker därför personal till framförallt vår serviceavdelning.

För rätt person kan fast anställning ske omgående.

Våra lediga tjänster

Policy

Kvalitetspolicy

AB Henriksbergs Verkstäder skall erbjuda kvalificerad teknisk kunskap, utföra installationer på ett professionellt sätt, leverera felfria projekt på avtalad tid och i överensstämmelse med avtal och kontrakt.

Företaget tar ett seriöst ansvar för garantifrågor.

Målsättningen är att efter varje utfört uppdrag skall varje beställare vara förvissad om att arbetenas utförande helt står i överensstämmelse med upprättat avtal.

Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår kvalité och samtliga anställda är delaktiga i ansvaret för att rätt kvalitet uppfylls och aktivt delta i vidareutvecklingen av företagets kvalitetsmålarbete genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

AB Henriksbergs Verkstäders miljöpolicy är grundläggande för företagets verksamhet.

Vi skall följa utvecklingen och ständigt erbjuda miljömässigt riktiga installationer inom ramen för våra åtaganden, avtal och kontrakt.

Vi förbinder oss att följa lagar, uppdragsgivares och beställares uppställda krav på miljöplaner, avvecklings- och förbudslistor samt i mesta möjliga mån välja Miljömärkt material.

Vi beaktar livscykelperspektivet både vad gäller val av produkt, projektering och inköp för att erbjuda kund bästa effektiva lösning. Vid egna system- och materialval tillämpar vi substitutions- (utbytes-), försiktighets- respektive kretsloppsprincipen.

Målsättningen är att efter varje utfört uppdrag skall varje beställare vara förvissad att arbetenas utförande helt står i överensstämmelse med upprättat avtal.

Alla anställda genomgår kravställd miljöutbildning.

Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete och samtliga anställda är delaktiga i ansvaret för att miljömålen uppfylls och aktivt delta i vidareutvecklingen av företagets miljömålsarbete genom ständiga förbättringar.

Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.

En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation.

Vi tillåter inte och motarbetar förhållanden som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.

Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning när så krävs.

Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar, SAM.

Integritetspolicy

På AB Henriksbergs Verkstäder värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Läs mer om vår Integritetspolicy

VD för Henriksberg Verkstäder.

Tonny Svensson

Ring 08 88 05 50 eller fyll i formuläret nedanför så återkommer vi så snabbt som möjligt!

För snabbare hantering, vänligen ange från vilket företag du skickar!