Vi söker personal!

Vi är inne i en period där det är hög efterfrågan på våra tjänster och vi söker därför personal till framförallt vår serviceavdelning.

För rätt person kan fast anställning ske omgående.

Våra lediga tjänster

OVK

Säkerställ inomhusklimatet genom kontinuerliga OVK-besiktningar.

OVK

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder. Ibland har problemen blivit så allvarliga att husen kommit att kallas ”sjuka” och den huvudsakliga anledningen är bristande skötsel och underhåll av ventilationsproblemen. Alla människor ska ha rätt till god inomhusmiljö och luft som vi andas får inte innehålla föroreningar som skapar allergier och sätter ner vår motståndskraft.

I Sverige tillbringar vi 90% av våra liv inomhus. Med god ventilation kan ohälsa förebyggas! Hur skall vi kunna säkerställa detta?

Den 1 januari 1992 trädde ”Förordningen om funktionskontroll av ventilation” i kraft. Den ingår i svensk författningssamling och betecknas SFS 1991:1273. Boverket har med stöd av förordningen meddelat föreskrifter om intervall för kontrollen samt byggnader/ventilationssystem som undertagna.
När skall OVK utföras?

Sedan den 1 maj 2009 råder nya intervall för återkommand OVK-besiktningar. Besiktningar ska numera utföras enligt följande:

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation – 3 år.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation – 6 år.

Ring 08 88 05 50 eller fyll i formuläret nedanför så återkommer vi så snabbt som möjligt!

För snabbare hantering, vänligen ange från vilket företag du skickar!