Kaknästornet

Ny kanaldragning  och ventilationsaggregat i separat byggnad

På uppdrag av Teracom så utförde HV en ombyggnation av ventilationen till entrén och konferensrummen där man hade problem med att det blev alldeles för varmt på sommaren.
Ny kanaldragning utfördes i hela utrymmet och ventilationsaggregatet placerades i en container utanför byggnaden då plats inomhus saknades.

Konferensrummen kompletterades med kylbafflar, styr och VAV spjäll från Swegon.

Containern levererades av Swegon komplett med ett Gold aggregat och lyftes på plats av Edins Kranar. Rigorös planering krävdes inför lyftet då en parabol blev skymd som sänder live tv.

Containern målades i samma färg som övrig utrustning.