Wallfast, Bokkammaren 3 & 4, Hässelby

Som underentreprenör till HP Rör byggde vi om det befintliga frånluftssystemet till ett frånluftssystem med återvinning. Vi installerade 2 st återvinningsaggregat som skickar ned energin som tas från frånluften till den värmepumpsanläggning som HP Rör samtidigt installerade i fastigheten.

Retermias återvinningsmodul med batteri av nålrörstyp som inte kräver filter installerades. Smutsigt batteri tvättas enkelt med högtryckstvätt.

IV Produkts Ventilationsaggregat med inbyggt styrsystem, Stockholms Elautomatic utförde el och styrarbetet.

Vi byggde om avluftshuven så vi kunde placera hela aggregatet på taket. Ett anpassat stativ byggdes för optimal taksäkerhet vid drift- och underhållsarbeten.

Stativ, IV´s aggregat och Retermias batteri lyftes på plats med hjälp av Edins Kranar.