Europstop Arlandastad

Aggregatombyggnad

Vid ombyggnad av delar av ett garage till butiksytor upptäcktes behov av att även bygga om befintligt ventilationsaggregat för att förhindra lukt- och avgasöverföring i tilluften till den nya butiken. HV fick i uppdrag att bygga om aggregatet från roterande växlare till batteriåtervinning.
Befintlig roterandeväxlare demonterades och ersattes av två stycken batterier.
Respektive aggregatdel är nu avskild från varandra och det finns ingen risk för lukt- och avgasöverföring mellan till- och frånluft.

Befintlig roterandeväxlare demonterades och ersattes av två stycken batterier.

Respektive aggregatdel är nu avskild från varandra och det finns ingen risk för lukt- och avgasöverföring mellan till- och frånluft.