C. Eriksson Bygg

HV utför ventilationsarbeten åt C. Eriksson Bygg AB, lokalanpassningar och ombyggnadsarbeten, där arbetena varierar från större ombyggnader till små insatser.
Läs mer på: www.erikssonbygg.nu

Samarbetet fördjupades efter det att C. Eriksson Bygg utfört renovering och ombyggnation av HV´s kontor 2013.

Några av de uppdrag vi haft.
Marievik M23
Moraset 24
Subway Fältöversten
Plushögskolan
Medhelp Årstaängsvägen
Norrbackagatan
Norrastationsgatan 111
Visma Kungsbron
Jakobsbergsgatan
Stigbygeln 5
Västermalmsgallerian