Brf. HSB Tinget, Nacka

Nytt frånluftssystem med återvinning

Som underentreprenör till HP Rör byggde vi om det befintliga frånluftssystemet till ett frånluftssystem med återvinning. Vi installerade 4st återvinningsaggregat som skickar ned den energin vi tog från frånluften till den nya bergvärmeanläggningen som HP Rör samtidigt installerade i fastigheten.

Retermias återvinningsmodul med batteri av nålrörstyp som inte kräver filter, smutsigt batteri tvättas med högtryckstvätt. EbmPapst levererade frånluftsfläkt med EC-motor. Den nya utrustningen lyftes in med kran genom en tillfällig öppning i taket.