Huge, Ormenlånge 5, Vårby

Som underentreprenör till HP Rör byggde vi om det befintliga frånluftssystemet till ett frånluftssystem med återvinning.
Vi installerade 2 st återvinningsaggregat som överför energin som tas från frånluften till den värmepumpsanläggning som HP Rör samtidigt installerade i fastigheten.

Retermias VÅVF återvinningsmoduler med inbyggd EC Fläkt, batteri av nålrörstyp som inte kräver filter installerades. Smutsigt batteri tvättas med högtryckstvätt.

Stockholms Elautomatic utförde el och styrarbetet.

För att optimera luftflödet och få ned lufthastigheterna bytte vi takgenomföringen till en större med inbyggd ljuddämpare.

Material och Retermias aggregat lyftes på plats med hjälp av Edins Kranar.