Vi söker personal!

Vi är inne i en period där det är hög efterfrågan på våra tjänster och vi söker därför personal till framförallt vår serviceavdelning.

För rätt person kan fast anställning ske omgående.

Våra lediga tjänster

Spara mer med nya fläktmotorer

Att byta ut motorer i fläktsystem ger stora energibesparingar. Det kan flera av kunderna hos Henriksbergs Verkstäder vittna om. Företaget håller sig ständigt uppdaterade om marknadens produkter och direktiv och väljer med omsorg ut de lösningar som gynnar kunderna allra mest.

– Att erbjuda energieffektiva och banbrytande lösningar till våra kunder är för oss inte bara en affärsidé utan även ett bidrag för att kommande generation ska kunna leva i en hållbar och hälsosam miljö, säger Tonny Svensson, bolagets vd.

Den 1 juli tar EU ett kliv i mot en energieffektivare framtid, då de uppdaterar verkningsgradsstandarden för elmotorer och frekvensomriktare. Det nya så kallade Ekodesigndirektivet är ett sätt att gallra bort de sämsta produkterna från marknaden. De nya direktiven tillkommer för att mer av den energi som tillförs i ett system ska komma till nytta, något som skapar både miljömässiga och ekonomiska fördelar.

Nya direktiv från den 1 juli 2021

  • Elmotorer från 0,12–0,75 kW ska uppfylla verkningsgradsklass IE2.
  • Elmotorer med 2–6 poler, från 0,75–1 000 kW, innefattas nu av verkningsgradsklass IE3.
  • Rätten att ersätta IE3-motorer med IE2-motorer med frekvensomriktardrift tas bort.
  • För användning till elmotorer från 0,12–1 000 kW ska frekvensomriktaren klara verkningsgradsklass IE2, särskilt framtagen för omriktare.

Elmotorer och frekvensomriktare är beståndsdelar i de flesta ventilationssystem. När EU nu höjer verkningsgradsstandarden kommer utdaterad utrustning att behöva uppdateras.

– Vi på Henriksbergs Verkstäder gläds åt de nya direktiven och åt att branschen går åt rätt håll. Att uppdatera en elmotor med verkningsgradsklass IE2 till en med IE3-klass kan skapa en energibesparing på upp till 15 procent, medan ett byte från en gammal AC-motor till en EC-motor ger betydligt större besparingar, säger Tonny Svensson och fortsätter:

– Ett verkligt exempel på en sådan besparing hittar vi hos en av våra kunder i centrala Stockholm, där vi bytte ut 2 500 fönsteraparater i kontor till nya fönsteraparater med EC-motorer. Investeringen kostade kunden 6,5 miljoner kronor och ger en årlig besparing på hela 1,3 miljoner per år.

Henriksbergs Verkstäder hjälper kunder att hitta den bästa lösningen för varje behov. De går igenom de tekniska installationerna tillsammans med varje kund och lyssnar till deras önskemål och behov. Därefter lämnar de ett ekonomiskt hållbart förslag på en lösning som uppfyller de lagkrav som finns, allt överlämnat i en prydlig offertpärm.

– Vår målsättning är alltid att överträffa kundens förväntningar. Energieffektivisering gör alla till vinnare och vi vill att våra kunder ska känna att den insats de gör verkligen lönar sig på alla sätt, säger Tonny Svensson.

Ring 08 88 05 50 eller fyll i formuläret nedanför så återkommer vi så snabbt som möjligt!

För snabbare hantering, vänligen ange från vilket företag du skickar!