Vi söker personal!

Vi är inne i en period där det är hög efterfrågan på våra tjänster och vi söker därför personal till framförallt vår serviceavdelning.

För rätt person kan fast anställning ske omgående.

Våra lediga tjänster

Så kan kommuner minska kompetensglappet

För att ge företagen bättre utvecklingsmöjligheter har ett gemensamt initiativ tagits av Huddinge kommun, ventilationsföretaget Henriksbergs Verkstäder och branschorganisationen Svensk Ventilation.

Tillbaka